Mitä ihmettä?

Tietokilta ry:n vaalikokous järjestetään maanantaina 21. marraskuuta 2016 salissa T2 T-talolla. Virallisten kuvioiden jälkeen pelataan erä legendaarista Otaniemipeliä ja saunotaan Gorsussa(JMT5). Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Tietokilta ry:n jäsenet. Vaalikähmystä, -paneelista ja -kokouksesta on tarkempia tietoja omalla sivullaan.

Näiden sivujen tarkoitus on antaa helpommin ymmärrettävä kuva kokouksen kulusta ja siellä tehtävistä päätöksistä. Lisäksi killan toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus jo etukäteen ilmaista halukkuutensa johonkin jaossa olevista viroista. Päätökset tehdään vasta kokouksessa, joten ennakkoilmoittautuminen ei suinkaan ole pakollista eikä sido mihinkään!

Virallisesti

Killan toimikausi on kalenterivuosi, joten näin syksyllä on hyvä valita ensi vuoden toimijat.

Kutsu vaalikokouksen ja asialista julkaistaan killan ilmoitustaululla ja sähköpostilistoilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Hallituksen jäsenet

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi valittu hallitus, johon on killan sääntöjen mukaan kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä viidestä yhdeksään (5-9) muuta jäsentä. Hallituksen tehtävänä on mm. johtaa killan toimintaa, valmistella kiltakokoukset ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, hoitaa killan taloutta, laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä edustaa kiltaa.

Hallituksen peruskolmikon muodostavat seuraavat kolme virkaa, jotka löytyvät jokaisesta yhdistyksestä. Linkkien takaa löytyy kuvaus jokaisesta virasta.

Näiden kolmen perusjampan lisäksi hallitukseen valitaan 5-9 muuta virkaa hoitamaan hommiaan. Näistä hallitusviroista löydät tarkemmat kuvaukset täältä.

Hallituksen lopullinen rakenne päätetään vasta kokouksessa. Kaikki hakijat, erityisesti puheenjohtajaehdokkaat voisivat etukäteen miettiä, minkälaisen hallituksen kanssa mieluiten lähtevät killan asioita hoitamaan ja ilmoittavat visioistaan etukäteen esimerkiksi killan facebook-ryhmässä tai viimeistään vaalikokouksessa tullessaan valituksi virkaan.

Toimihenkilöt

Ero hallituksen jäsenen ja toimihenkilön välillä on toiminnan laajuudessa. Hallituksen käsiteltäväksi tulee asioita hyvinkin laidasta laitaan, kun taas toimihenkilön posti on tarkemmin rajattu. Toimihenkilönä pääsee hyvin tutustumaan toimintaan ja toimijoihin.

Alla on esimerkkejä mahdollisista toimihenkilöviroista tai mahdollisesti myös hallitusviroista, lisää saa ehdottaa!

 • Juomanahtaajat (auttavat isäntää/emäntää tapahtumien järjestämisessä, N hlöä)
 • ISOpomo (isohenkilövastaava)
 • Jättipomo (vanha ISOpomo)
 • SCImbaaja (SCI-korkeakoulun yhteisten tapahtumien järjestäjä)
 • Alkorytmin päätoimittaja (kiltalehden päätoimittaja)
 • Dynamiitti ja Dynamiina (Lenskin Dynamon urheiluvastaavat)
 • Abilobbari (huolehtii Abi-infojen järjestämisestä)
 • Korkeakulttuurivastaava (kulttuuriexcut), leffamoguli (leffaillat)
 • Kiltahuonevastaava (huolehtii kiltahuoneesta)
 • Kuakevastaava (järjestää LAN-partyjä)
 • Karkkikeisari/keisarinna (kiltahuoneen puodinpitäjä)
 • Web-setä (atk/webvastaava)
 • Herkkukurkut (lukkarit eli laulunjohtajat, N hlöä)
 • Graafikko (mainosjulisteet ja muut läystäkkeet)
 • TEK-yhdyshenkilö (hoitaa TEK-yhteyksiä)
 • Yrityssuhdesihteerit (osallistuvat yrityssuhteiden hoitoon)
 • Reissumies (ulkomestarin apu, järjestää ulkotapahtumia)
 • Kääntäjät (auttavat KV-mestaria esim nettisivujen kääntämisessä)
 • ...

Oikeasti

Jos jokin homma alkoi kiinnostaa, asetu ehdolle! Virkojen kuvaukset kertovat tarkemmin mistä on kyse ja ehdokassivun ohjeilla voit laatia itsellesi vapaaehtoisen vaalisivun. Täällä voit asettua ehdokkaaksi tai tarkastella muita ehdokkaita. Vaikka etukäteen tapahtuva ehdokasasettelu onkin suotavaa, voit astua kisaan tai vaihtaa virkapreferenssiäsi myös vaalikokouksessa!

Lisätietoja killan toiminnasta saa hallituksen jäseniltä. Yhteystiedot löytyvät hallituksen sivuilta. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Harju vastaa kummallisiinkin kysymyksiin ja vastaanottaa kiinnostuksen ilmaisuja. Marraskuun 6. päivä järjestettävissä Powerkähmyissä esitellään kattavasti erilaisia mahdollisuuksia varsin vapaamuotoisissa merkeissä, mukaan kannattaa lähteä vaikka hallitus- tai toimihenkilövirkaan hakemista vielä empisikin, sillä Powerkähmyissä suunnitellaan tulevaa myös muutenkin kuin hallituksen toiminnan kannalta.

Toimintaa voi tutkailla myös tutustumalla hallituksen kokousten pöytäkirjoihin tai historiikkiin histo.tik (suosittelemme!). Myös hallituksen kokouksissa käyminen voi olla avartava kokemus. Hallitus kokoustaa vakiokokousaikanaan maanantaisin klo 8.15 kiltahuoneella.

Aikuisten oikeasti

Killassa toimiminen on yksi parhaista tavoista tutustua teekkarieloon kautta Suomen. Se antaa hyvän pohjan luoda kontakteja yli kilta- tai kaupunkirajojen. Olemalla killan hallituksessa voit tehokkaimmin vaikuttaa suuntaan, johon kiltaa ensi vuonna ohjataan. Olemalla toimihenkilö, voit parhaiten vaikuttaa jonkin pienemmän asian hoitamiseen.

Tule mukaan!