Kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat 2017?

Tällä sivulla kukin esitellään tarkemmin aiempina vuosina olleita virkoja sekä ehdotettuja virkoja. kuvattu tarkemmin. Virat on esitelty muutamalla pallukalla toimenkuvan mukaan. Lainaukset aikaisemmilta toimijoilta antavat näkökulman käytännön toimintaan.

Huom. kaikista aikaisempien vuosien viroista ei ole kuvausta. Kysy lisätietoja hallitukselta. Voit myös ehdottaa kuvauksia uusille hallitusviroille. Perustettavat virat nimikkeineen päätetään lopullisesti vasta vaalikokouksessa. Myöskään toimenkuvat eivät ole kiveen hakattuja ja absoluuttisia. Esimerkiksi muiden kuin pakollisten hallituksen jäsenten toimenkuvista päättää hallitus itse järjestäytymiskokouksessaan, kuitenkin noudattaen nimikkeiden antamia suuntaviivoja.

Esimerkkejä mahdollisista hallitusviroista:

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, fuksiwaari, isäntä/emäntä, tiedottaja, opintomestari, ulkomestari, yrityssuhdemestari, kv-mestari

Esimerkkejä mahdollisista toimihenkilöviroista:

abilobbari, alkorytmin päätoimittaja, alkorytmin toimittaja, dynamiitti/dynamiina, dokumentoija, populäärikulttuurivastaava, korkeakulttuurivastaava, graafikko, herkkukurkku, ISOpomo, juomanahtaaja, kiltahuonevastaava, (korkea)kulttuurivastaava, SCImbaaja, seniorisihteeri, kuakevastaava, M0-tirehtööri, yrityssuhdesihteeri, reissumies, opintohöylääjä

Muista toimihenkilöviroista voi kysellä tarkemmin toimihenkilöiltä itseltään sekä tietysti myös hallitukselta.


Hallitus

Puheenjohtaja

 • kutsuu koolle hallituksen ja killan kokoukset
 • toimii killan nimenkirjoittajana
 • valvoo, että toiminta on killan sääntöjen mukaista
 • kuuluu AYY:n kiltaneuvostoon yhdessä muiden puheenjohtajien kanssa

Puheenjohtaja on hallituksen katalyytti ja koossa pitävä voima: hän johtaa kokouksia, pitää mielessä pitkän tähtäimen suunnitelmat, huolehtii niskaan hengittämättä siitä, että aloitetut pienemmätkin asiat viedään kunnialla loppuun sekä pyrkii varmistamaan, että työtä on kaikilla tasapuolisesti ja että ihmiset myös viihtyvät viroissaan.

Näiden toteuttamiseksi ja lisäksi hän kuuntelee, heittää ideoita hallituksen jäsenille, neuvoo ja auttaa, paijaa, käynnistää hankkeita, lukee iltasatuja, edustaa, jyrää ja nauttii kiltalaisten arvostuksesta :-)

Puheenjohtajan pesti sopii energiselle ja innokkaalle, mutta kuitenkin järki päässä kulkevalle henkilölle. Puheenjohtajalla pitää olla selkeitä (mielellään myös järkeviä) mielipiteitä sekä kyky ilmaista niitä. Myöskin hivenen pidemmän tähtäimen visio killasta ja sen toiminnasta on suositeltavaa. Ehdottoman suositeltavaa on taito pitää hauskaa ja nauttia tehdyn työn tuloksista.

Työ tekijäänsä neuvoo - monia asioita oppii kantapään kautta ja ihmissuhde- ja johtamistaidot hioutuvat kyllä käytännössä. Esitietoina suositellaan kuitenkin vuotta killan hallituksessa tai ainakin näyttöä vastaavista tehtävistä jossain muualla.

Kysy lisätietoja tämän vuoden puheenjohtajalta.

Varapuheenjohtaja

 • huolehtii killan toimihenkilötoiminnasta
 • toimii puheenjohtajan tukena ja turvana
 • johtaa kulttuurivastaavan, dynamiitin, leffamogulin, pelimiehen yms. toimihenkilöiden toimintaa

Varapuheenjohtajan toimenkuvaan kuuluu innostaa toimihenkilöitä ja mahdollistaa toimarien toimintaa neuvomalla ja auttamalla. Lisäksi Varapuheenjohtaja toimii muun hallituksen apuna aina tarvittaessa, sekä paikkaa puheenjohtajaa, jos sille on tarvetta. Varapuheenjohtaja myös johtaa killan kulttuuritoimintaa ja pitää huolta sen tilasta.

Varapuheenjohtaja vastaa tätä nykyä myös edesmenneen kulttuuri- ja liikuntamestarin viran vastuista, eli huolehtii siitä, että Lenskin Dynamon, Alkorytmin ja muiden kulttuuritoimihenkilöiden toiminta on odotusten mukaista. Alun perin vuonna 2007 perustettu kulttuurimestarin virka (myöhemmin 2010 alkaen sisämestari sekä myöhemmin kulttuuri- ja liikuntamestari) on osoittautunut toimivaksi ja erilaiset kulttuuritapahtumat ovatkin vastaanotettu lämpimin sylein killan toimesta.

Kysy lisätietoja tämän vuoden varapuheenjohtajalta.

Sihteeri

 • laatii pöytäkirjat hallituksen ja killan kokouksista
 • varailee kokoustiloja ja hoitaa muita käytännön asioita
 • ylläpitää jäsenrekisteriä
 • huolehtii killan arkistosta

"Sihteeri pitää killan kokouksista pöytäkirjaa (ks. tämän vuoden pöytäkirjoja) sekä ylläpitää killan jäsenrekisteriä. Lisäksi sihteeri toimii puheenjohtajan ja rahiksen apuna killan hallinnon pyörittämisessä. Sihteerin tehtävä vaatii jossain määrin tunnollisuutta ja järjestelmällisyyttä, että hallituksen paperit pysyvät järjestyksessä. Sihteerinä pääsee aitiopaikalta seuraamaan kaikkea killan toimintaa, ja tutustuu laajalti yhdistyksien toimintatapoihin."

Kysy lisätietoja tämän vuoden sihteeriltä.

Rahastonhoitaja

 • huolehtii killan kirjanpidosta
 • johtaa budjetin valmistelua ja seuraa sen toteutumista
 • maksaa hallituksen hyväksymät laskut sekä AYY:n tilavuokrat
 • hoitaa laskutuksen, ylläpitää myyntireskontraa ja huolehtii maksuvalmiudesta
 • laatii tilinpäätöksen vuoden lopulla sekä välitilinpäätöksen kesällä
 • hoitaa killan sijoitussalkkua

"Rahastonhoitajan vastuulla ovat killan kirjanpito, maksuliikenne, laskutus, muu taloushallinto, budjetin valmistelu (yhteistyössä muun hallituksen kanssa) sekä seuranta, tilinpäätöksen laatiminen ja sijoitussalkun hoitaminen. Rahastonhoitajalle hyödyllisiä ominaisuuksia ovat mm. järjestelmällisyys, tarkkuus, pitkäjänteisyys ja maalaisjärki."

Kysy lisätietoja tämän vuoden rahastonhoitajalta.

Fuksiwaari

 • vastaa killan Fuksitoiminnasta ja -tapahtumista
 • johtaa killan Phuksitoimikuntaa ja isohenkilötoimintaa yhdessä ISOpomon kanssa
 • kuuluu AYY:n fuksitoimikuntaan (FTMK)
 • kausi kestää seuraavan vuoden wappuun
 • vähintään 2. vuosikurssin opiskelija

"Fuksiwaari vastaa uusien opiskelijoiden eli Fuksien kasvattamisesta teekkareiksi. Homma alkaa heti tammikuussa, vaikka saatkin omat Fuksisi vasta seuraavana syksynä, ja kestää seuraavaan mahdolliseen Wappuun. Fuksiwaarin hommasta ei menoa ja meininkiä puutu. Yllättäviä tilanteita ilmenee joka päivä ja aina pitää olla varautunut kaikkeen. Tässä vaiheessa kautta voimme todeta, että fuksiwaarivuosi on ollut uskomattoman mukava ja antoisa. Uskomme, että se jää mieleen ikimuistoisimpana opiskeluvuotena!

Homma poikkeaa muista hallitusviroista siinä, että sen kesto on 1,5 vuotta, vaikka hallituskausi kestääkin vain vuoden. Lisäksi tähän hommaan ei fuksit voi pyrkiä. Fuksiwaareja on aiemmin valittu kaksi, mutta tällä hetkellä fuksien määrä on sen verran laskenut, että hommaan riittää yksikin waari. Pienenä bonuksena hommasta voi mainita AYY:n fuksitoimikunnan, eli FTMK:n, johon kuuluvat kaikki eri kiltojen fuksikipparit. "

Kysy lisätietoja tämän vuoden fuksiwaarilta.

Isäntä & emäntä

 • vastaa killan sisätoiminnasta
 • johtaa killan sisätoimikuntaa (juomanahtaajat)
 • kuuluu AYY:n Isännistöön ja Emännistöön

"Isäntä/Emäntä vastaa killan tapahtumista, joihin kuuluvat sitsit, saunaillat, erilaiset teemaillat ja mahdollisesti myös muutamia bileitä. Homma on haastavaa ja tässä jos missä pääsee vaikuttamaan siihen mitä killassa tapahtuu! Isännän/Emännän apuna ovat juomanahtaajat, sekä korvaamattomana lisänä työpisteitä suorittavat phuksit.

Isäntä/emäntä kuuluu myös IE-toimikuntaan, joka kokoaa koko Aallon Isännät, Emännät ja muut tapahtumavastaavat pohtimaan yhteisiä asioita ja tarpeen tullen myös pitämään hauskaa yhdessä."

Kysy lisätietoja tämän vuoden IE:ltä.

Tiedottaja

 • vastaa killan tiedotustoiminnasta
 • huolehtii tapahtumien tiedotuksesta
 • ylläpitää sähköpostilistoja ja tapahtumatietokantaa
 • kuuluu AYY:n Viestintätoimikuntaan

"Tiedottaja vastaa killan tiedottamisesta. Tärkein tiedotettava asia ovat killan tapahtumat; ne on koottu tapahtumatietokantaan, jonka ylläpitäminen on tiedottajan homma. Tiedottaja vastaa luonnollisesti myös siitä, että tieto tapahtumista kulkeutuu tietokannasta varsinaisille tiedotuskanaville, joita ovat mm. killan tapahtumakalenteri sekä sähköpostilistat. Killan sähköpostilistojen ylläpito on myös yksi tiedottajan tärkeistä tehtävistä.

Tiedottajan on oltava hyvin perillä siitä, mitä killassa tapahtuu, joten virka tarjoaa oivallisen näköalapaikan killan toimintaan (kuten useimmat muutkin hallitusvirat). Tiedottaja on usein myös hieman viritellyt killan tietojärjestelmiä, ja vaikka nykyään järjestelmät alkavatkin jo olla varsin vakaita, aina voi keksiä jotain uutta ja hienoa! Tietotekninen osaaminen ja into ei siis myöskään ole pahitteeksi, mutta tässä killassahan siitä ei pitäisi olla pulaa."

Tiedottaja voi toimia myös kiltalehti Alkorytmin päätoimittajan ehdokkaiden niin halutessa.

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen tiedottajan virka teki paluun hallituskokoonpanoon, ja sosiaalisen median löydettyä tiensä myös Tietokiltaan sen herätessä 2010-luvun maailmaan sille on entistä enemmän tarvetta.

Kysy lisätietoja tämän vuoden tiedottajalta.

KV-mestari

 • vastaa killan KV-toiminnasta
 • toimii killan edustajana AYY:n KV-toimikunnassa
 • edustaa kiltaa korkeakoulun ulkkariasioissa

TiKH'13 sisälsi ensimmäistä kertaa KV-mestarin viran. KV-mestari vastaa killan KV-toiminnasta. Vaihto-opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosina, joten on järkevää pitää hallituksessa puhtaasti KV-asioista vastaava henkilö. Toimenkuvaan kuuluu ulkkareiden haltuunotto yhdessä korkeakoulun kanssa, killan KV-asioita ja edustus AYY:n KV-toimikunnassa. Apuna KV-mestarilla on kääntäjät ja KV-ISOt.

Kysy lisätietoja tämän vuoden kv-mestarilta.

Opintomestari

 • vastaa opintotoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • toimii linkkinä opiskelijoiden ja koulun välillä ongelma tilanteissa sekä toivottavasti myös onnistumisissa
 • kokoustaa monessa eri ryhmässä edustamassa opiskelijoita
 • johtaa killan opintotoimikuntaa
 • huolehtii killan tenttiarkistosta

Opintomestarin virka koki suuren muutoksen vuonna 2008, koska uusi tiedekuntajako tuli voimaan 1.1.2008. Samana päivänä alkoi myös silloisen opintomestarin kausi, joten haasteita riitti. Perinteisesti opintomestari on tehnyt paljon yhteistyötä Tietotekniikan osaston työntekijöiden ja toimikuntien kanssa, mutta osaston jakaantuessa moneen laitokseen tulevat kontaktit muuttumaan. Vaihtuvien ryhmien ja kontaktien tekemän työn tärkeys ei kuitenkaan häviä, joten jatkuvuuden säilyttäminen tulee olemaan yksi uusista haasteista.

Opintomestarin tehtävänä on myös järjestää kevään ja syksyn proffa/henkilökuntatapahtumat sekä avustaa henkilökuntaa Aalto-yliopiston Abi-infon järjestämisessä. Lisäksi opintomestarilla on ollut iso osuus Aalto-yliopiston tietotekniikan mainostamisessa Assemblyilla. Opintomestari tutustuu mahdollisuuksien mukaan kaikkiin opintoihin ja opiskeluun liittyviin ajankohtaisiin asioihin ja tiedottaa niistä kiltalaisille.

Tuleva vuosi on hyvin tärkeä killan opintoihin vaikuttamisen kannalta ja siten varmaankin myös hyvin haasteellinen opintomestarille, mutta varmasti myös entistä palkitsevampi. Opintomestarina pääsee sukeltamaan paljon syvemmällä koulun sisälle kuin opiskelijana, assistenttina tai ehkä jopa professorina on mahdollista. Tärkeintä opintomestarina olemisessa ei ole kokemus, vaan kyky oppia uutta ja nähdä asioita monesta eri näkökulmasta.

Kysy lisätietoja tämän vuoden opintomestarilta.

Ulkomestari

 • vastaa excursiotoiminnasta pääkaupunkiseudun ulkopuolella
 • ylläpitää yhteyksiä muihin kiltoihin ja järjestöihin
 • järjestää excursioita ja matkoja
 • neuvoo Otaniemeen saapuvia excuilijoita

"Ulkomestari huolehtii killan ja etenkin kiltalaisten suhteista ulkomaailmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteydenpitoa TKK:n muiden kiltojen, muiden korkeakoulujen tietotekniikan opiskelijoiden sekä opiskelijajärjestöjen kanssa esim. excujen, päiväkahvien :) tai vierailevien tähtien majoituksen merkeissä.

Ulkomestarina saat järjestää excursioita ja muita elämysmatkoja lähelle ja vähän kauemmaskin. Esimerkkinä tietoteekkarien vuosittainen mittelö Titeenien Taisto, Pohjoismaisten tietotekniikanopiskelijoiden NUCCC -konferenssi, Hämeenkadun appro, ATK-yhteistyöpäivät ja Kotimaan/Baltian/Ulkomaan Pitkä excursio sekä Lenskin Excu Pietariin/Moskovaan/Vladivostokiin...

Ulkomestarin työ on keskisuuri nakki: hyvin järjestetystä excusta tulee hyvä mieli, joten jonkin verran kannattaa varautua näkemään vaivaa. Mutta matkoilla on hilpeä tunnelma, ja niitten järjestäminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on hauskaa! Kultainen sääntö kuitenkin kannattaa pitää mielessä: jos olet itse matkanjohtajana, älä hermostu tahi hitsaa...:)"

Kysy lisätietoja tämän vuoden ulkomestarilta.

Yrityssuhdemestari

 • toimii yhteyshenkilönä kiinnostuneille yrityksille
 • ylläpitää killan yrityssuhteita
 • järjestää yritysexcursioita killan puolesta
 • sopii excursioista ja kerää ilmoittautumisia
 • vastaa sponsorien hankinnasta haalareihin
 • ylläpitää yhteyksiä vanhoihin kiltalaisiin yrityksissä
 • johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa

"Yrityssuhdemestari huolehtii killan suhteista yritysmaailmaan. Kiltalaisille järjestetään mahdollisuuksia tutustua yrityksiin excursioilla, lisäksi yrityksiltä järjestetään tukea killan tapahtumiin. Yrityssuhdemestari pyrkii lisäksi tiedottamaan kiltalaisia mahdollisesti kiinnostavista yritysten järjestämistä tilaisuuksista, sekä pyrkii huolehtimaan siitä, että tietoteekkarit nauttivat ansaitsemaansa arvostusta yritysmaailmassa."

Kysy lisätietoja tämän vuoden yrityssuhdemestarilta.


Toimihenkilöt

Abilobbari

Abilobbari jakaa tietoteekkaruiden ilosanomaa lukiolaisille. Hän järjestää yhdessä osaston ja opintomestarin kanssa abi-infon ja käy kouluissa kertomassa, miksi kannattaa suunnata opiskelemaan juuri Aalto-yliopistoon ja Tietotekniikan koulutusohjelmaan. Aallon abi-info muuten maksaa pienen palkkion jokaisesta koulukäynnistä, joten abilobbarin pesti voi kannattaa ihan rahallisestikin.

Alkorytmin päätoimittaja

Osaatko viiltää sanan säilällä? Onko takataskussasi kasa toistakin hauskempia sutkauksia ja ideoita, jotka haluat jakaa koko killan kesken? Toteuta itseäsi! Tee itsesi näköinen lehti! Alkorytmin päätoimittaja on vastuussa kiltalehdestämme Alkorytmistä ja apunaan hänellä on myös Rytmiryhmäksi kutsuttu toimittajakunta. Päätoimittaja keksii juttuideoita lehteen Rytmiryhmän avustuksella, kokoaa jutut kasaan ja toimittaa lehden painoon. Kilta- ja järjestölehtiä on yhtä monta erilaista kuin on kiltoja ja järjestöjäkin. Päätoimittajalla on siis täysi valta siitä, mitä lehteen tulee ja mitä ei. Ja koska apuna on toimituskunta, ei oma kirjoitustaito ole edes niin tärkeää kuin kyky hallita sitä sekalaista sakkia, joka lehteen kirjoittaa ja saada lehti todella ilmestymään noin neljä kertaa vuodessa. Katso myös kohta "Tiedottaja".

Alkorytmin toimittaja

Toimittaja on Rytmiryhmän jäsen ja kirjoittaa päätoimittajan pyynnöstä juttuja Alkorytmiin. Hän myös heittelee ideoita päätoimittajalle ja auttelee joskus myös lehden kokoamisessa (taittamisessa), jos päätoimittajalla on paha stressi. Toimittaja kuuluu Alkorytmin vakiokalustoon, kun monet muut kirjoittelevat lehteen vain silloin tällöin vierailevina tähtösinä. Toimittaja saa taatusti sanansa ja mielipiteensä kuuluviin koko vuoden ajan.

Dynamiitti/dynamiina

Kulttuuri- liikuntamestarin apuna (tai sen puutteessa ihan omana toimijanaan) Dynamiitti/Dynamiina toimii killan liikunta- ja urheiluvastaavana. Dynamiitti/dynamiina järjestävät kiltalaisille urheilutoimintaa ja hoitavat PUS:n teekkarisarjoihin ilmottautumisen ja joukkueiden koordinoinnin. Jos olet aina halunnut liikkua jollain tapaa, mutta et ole löytänyt mistään seuraa, on Dynyn homma omiaan sinua varten! Killasta löytyy taatusti seuraa erilaisiin urheilutapahtumiin. Ja mikä estää järjestämästä excuja myös katsomon puolelle vaikka lätkä- tai nyrkkeilymatseihin? Edes fysiikan lait eivät rajoita sinua, kun olet Dyny!

Tehtävät siis:

 • järjestää kiltalaisille liikuntatapahtumia
 • kuuluu liikuntatoimikuntaan, jonka kanssa järjestää suurempia tapahtumia koko koululle ja muidenkin korkeakoulujen kanssa, mm. yösähly ja Esport Night
 • pitää huolen Lenskin Dynamon joukkueiden osallistumisesta PUS:in teekkarisarjoihin

Liikuntavastaavan homma sopii urheilusta kiinnostuneille ja siinä pääsee itsekin tutustumaan uusiin lajeihin. Ei niin aikaa vievä kuin hallituksen virat, mutta vaatii kuitenkin innostunutta asennetta.

Kysy lisätietoja tämän vuoden kulttuuri- ja liikuntamestarilta.

Opintohöylääjä

Opintohöylääjä on ehdotus uudeksi toimihenkilöviraksi opintosektorille. Höylääjän (tai höylääjien) tehtäviin kuuluu paikata opintomestaria, jos opintomestari ei parhaista yrityksistään huolimatta ehdi johonkin kokoukseen. Opintohöylääjän ei kuitenkaan tarvitse olla vain varalla, vaan höylääjä voi myös pyrkiä halopediksi eli hallinnon opiskelijaedustajaksi ja näin saada lisää vaikutusvaltaa. Opintosektorin yhteydenpito on tärkeää, joten opintomestarin tulee järjestää höylääjien kanssa opintoaiheisia illanviettoja.

Dokumentoija

Vasta parin vuoden ikäinen dokumentoijan virka hakee vielä tarkkaa muotoaan. Perimmäisenä ajatuksena on tallettaa Tietokillan historiaa. Tähän asti tehtäviin on kuulunut lähinnä tapahtumien valokuvaamista ja kuva-arkiston ylläpitämistä. Jatkossa tehtäviin kuulunee enemmän muiden ottamien kuvien seulomista www-arkistoon ja erityisesti tapahtumakuvausten kirjoittamista. Vanhoja valokuvia ja tekstejä olisi myös hyvä digitoida ja liittää www-arkistoon.

Dokumentoijien kirjoittamia tapahtumakuvauksia saatetaan jatkossa käyttää myös Alkorytmissä.

Leffamoguli / Populäärikulttuurivastaava

Leffamoguli järjestää kiltalaisille leffaöitä/-maratoneja muutaman kerran vuodessa. Leffayöt voi varustaa teemalla tai äänestyttää kansalla, mitä kansa haluaa nähdä.

Mutta puuhan ei tarvitse välttämättä rajoittua siihen. Jos intoa riittää, voi toimintaa laajentaa esimerkiksi leffaexcuiksi tai muiksi populaarikulttuuririennoiksi. Vain mielikuvitus on rajana ja kulttuurivastaavan kanssa voi toki kehitellä jotain yhteistä, ettei yksin tarvitse puuhailla.

Leffafriikki populäärikulttuurivastaava voi järjestää toki niin monta leffamaratonia ja -excua kun tapahtumakalenteriin mahtuu, mutta jos sinulla on suuria visioita, miten kyseistä virkaa voisi laajentaa muuhun populaarikulttuuriin ja minne kaikkialle voisit kiltalaiset johdattaa, voidaan virkaa toki laajentaa kattamaan koko matalakulttuurin maailma.

Vanhan elokuvamogulin sanoin: "Elokuvamoguli vastaa killan tarjoamista leffaelämyksistä. Hommaan kuuluu järjestää leffaviikonloppu (ns. Leffamaraton) kerran lukukaudessa, sekä mahdollisesti pienempiä ekskursioita elokuvakulttuurin tiimoilta. Yhteistyö kulttuurivastaavan kanssa on myös suotavaa."

Graafikko

Graafikolla on paljon visioita ja taiteellista silmää. Aiemmin graafikolla ei ole ollut killassamme liikaa puuhaa. Yksi idea olisi se, että graafikko voisi myös kuulua Rytmiryhmään ja auttaa päätoimittajaa Alkorytmin taittamisessa. Graafikon tehtäviin kuuluu myös hallituksen ja toimihenkilöiden egoläystäkkeiden sekä tapahtumien mainosjulisteiden ja lippujen suunnittelu ja toteutus. Haluatko, että kädenjälkesi näkyy killassa pitkin vuotta? Luotatko tyylitajuusi ja onko sinulla villejä visioita? Ryhdy graafikoksi!

Herkkukurkku

Vanhan herkkukurkun sanoin: "Herkkukurkun (lukkarin) toimeen kuuluu teekkarikansan laulattaminen ja laulun johtaminen. Lukkari johtaa laulua sitseillä, vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa (laulusaunat, yms.) joissa laulua tarvitaan. Tottakai aina siellä missä on teekkareita tulisi olla myös teekkarilauluja joten ei ole pahitteeksi vaikka lukkari laulattaa itseään ja muita tilanteessa kuin tilanteessa. Herkkukurkun vastuulla on myös laululäsyt, joista virallisissa tilaisuuksissa lauletaan. Herkkukurkulle on ominaista voimakas lauluääni. Saattaavatpa jotkut jopa osata laulaa nuotinkin mukaan. Myös teekkarilaulujen sanojen tuntemus on eduksi."

ISOpomo

Oliko sinusta kivaa olla ISOhenkilö? Olisiko sinusta kivaa, että muillakin ISOhenkilöillä olisi kivaa? Silloin ISOpomon homma on kuin luotu sinulle. ISOpomo on waarin oikea käsi ISOjen koordinoinnissa ja järjestää AYY:n ISOtoimikunnan (ITMK) kanssa järjestää isoille omaa kivaa. ISOpomo myös auttaa ISOhenkilöitä keksimään, mitä kaikkea kivaa phuksiryhmän kanssa voikaan tehdä.

Juomanahtaaja

Juomanahtaaja on isännän/emännän kiltti pikku apulainen, joka kantaa kaljakoreja kuusi kerralla ja osaa kaataa kaljaa niin, että vaahtoa jää tuoppiin juuri sopivasti eikä yhtään liikaa. Juomanahtaajana sinä pääset vaikuttamaan siihen, mitä killassa syödään ja juodaan ja millainen dekotus sitseillä on. Juomanahtaajana pääset toteuttamaan sekä herkkää, taiteellista puoltasi että rautaista organisaatiokykyäsi.

Ahtaus on iloista ja seurallista puuhaa, kun työnsarka keskittyy hyvinkin paljon killan moniin tapahtumiin! Eikä tapahtuma ole pelkästään sitä, että saunalle kannetaan varastolta pari koria kaljaa. Tutustu tapahtumien järjestämisen salaiseen maailmaan ja villeihin keittiöbileisiin! Näe, mitä tapahtuu juhlakansalta piilossa. Juomanahtaus on erittäin sopiva virka phukseille. Kun on mukana tapahtumien järjestämisessä, oppii teekkarikulttuurista ja killassa toimimisesta paljon ihan vahingossa. Mutta myös vanhan kiltakonkarin kokemus ja monen vuoden tapahtumatuntemus on tervetullut lisä sisätoimikuntaan.

Se, kuinka monta juomanahtaajaa killalle valitaan, riippuu viime kädessä tulevasta isännästä/emännästä, koska juuri hän johtaa sisätoimikuntaa ja tietää, minkä kokoista kööriä osaa johtaa.

Kiltahuonevastaava

Jos vietät aikaa kiltiksellä ja nautit siitä, että kiltiksellä on kotoisaa ja siistiä, on kilthauinevastaavan jobi juuri sinua varten. Kiltahuonevastaava ei ole hieno titteli siivoojalle vaan kiltahuonevastaava vastaa myös muusta kiltikseen liittyvästä. Hän vastaa kiltiksen ilmeestä kaikin puolin ja ideoi myös uutta.

Jos haluat vaikuttaa siihen, mitä palveluja kiltiksellä tarjotaan ja miltä kiltiksellä näyttää, kannattaa sinun ryhtyä kiltisvastaavaksi! Laajenna olohuoneesi kiltikselle ja sisusta se mieleiseksesi. Mutta pieni varoittava sana: kiltiksellä ehkä voi, mutta ei suinkaan saa asua... :)

(Korkea)kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava pitää huolta, että kiltalaisten kulttuurinjano tulee tyydytettyä ja sivistynyt taide saavuttaa myös kiltiksen sohvaperunat. Kulttuurivastaava järjestää excuja mielenkiintoisiin näyttelyihin/teatteriesityksiin/museoihin ja muihin kyldyyrelleihin tapahtumiin. Jos sinua on aina kiinnostanut erilaiset näyttelyt, mutta sinulla ei ole ollut seuraa, jonka kanssa tapahtumiin mennä, ryhdy kulttuurivastaavaksi. Kun järjestät tapahtumaan excun, saat seuraa, joiden kanssa tapahtumiin voit mennä. Kulttuurivastaavan homma ei tietenkään rajoitu pelkkien excujen järjestämiseen vaan jos saat hyvän idean muunlaisesta toiminnasta, saat ideasi toki toteuttaa.

SCImbaaja

Perustieteiden korkeakoulun neljän killan (TiK, Athene, FK ja Prodeko) yhteistoimintaa on viime vuosina pyritty tiivistämään järjestämällä koko SCI:n yhteisiä tapahtumia. Näitä eeppisiä megapartyjä, esim. peruspikkujouluja tai SCI-piknikkejä, ja tulevia perinteitä järjestämään perustettiin 2014 Peruskiltatoimikunta, johon tietenkin kaivataan edustajaa myös TiK:ltä.

SCImbaajana eli SCI-toimikuntalaisena pidät uusista tuulista ja järjestät tai organisoit juhlia sekä muita mahtavia tilaisuuksia suurehkolle joukolle, tehden muut koulut kateelliseksi siitä, ettei heillä ole yhtä hienoja yhteishäppeninkejä. Paras juttu koko hommassa on se, että lähes kaiken voi tehdä koulun piikkiin: korkeakoulun antama tuki SCI-tapahtumille liikkuu tuhansissa euroissa, joten nyt jos koskaan on mahdollista järjestää jotain todella siistiä!

Seniorisihteeri

Senioriklubi on tarkoitettu valmistuneille killan entisille jäsenille, jotka haluavat vielä silloin tällön muistella menneitä. Jos olet jo valmistunut tai juuri valmistumassa ja haluat herättää killan senioriklubin uuteen kukoistukseensa, ryhdy seniorisihteeriksi! Senioriklubin sähköpostilistaa päivitetään ainakin nyt syksyn hallitussitseillä ja enää tarvitaan henkilö, joka haluaa ja osaa organisoida erilaisia tapaamisia sopivin väliajoin. Vanha parta, kaipaatko ikäistäsi seuraa ja hauskaa toimintaa? Ryhdy seniorisihteeriksi!

Kuakevastaava

Killan LAN-kulttuuri on saatu viime vuosina elvytettyä kiitettävästi ja tästä kiitos kuulu kuakevastaavalle. Virkaan kuuluu tilan varaamista, tiedottamista, kompojen suunnittelua ja energiajuomien sekä laitteiston hankkimista rankkoihin lanitusviikonloppuihin. Kuakevastaava auttaa yrityssuhdemestaria lanisponsorien kutittelussa.

M0-tirehtööri

M0-tirehtöörin tehtävänä on johtaa muistinnollaustoimikuntaa ja toimia päävastuullisena Tietokillan vuosijuhlan, Muistinnollauksen, järjestelyissä.

Vanhan M0-päävastuullisen sanoin: "Todella palkitseva ja opettavainen homma vaikka tekemistä jonkin verran riittääkin! Innokkaita järjestäjiä oli toimikunnassa paljon mukana, TiKillä on myös hyvä perinne siinä, että koko hallitus auttaa osaltaan vuosijuhlan järkkäilyissä. Lähinnä tirehtöörin pitää toimia koko homman koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. Käytännössä puheenjohdin tammi-helmikuun aikana n. 6-7 M0-toimikunnan kokousta ja pidin yhteyttä muihin juhlan järjestäjiin, pääjuhlapaikkaan sekä puhujiin ja muihin pääjuhlan esiintyjiin."

Yrityssuhdesihteeri

Yrityssuhdesihteeri kuuluu hallituksessa istuvan yrityssuhdevastaavan johtamaan yrityssuhdetoimikuntaan. Toimikunta järjestää mm. yritysexcursioita kiinnostaviin alan kohteisiin, hankkii tukijoita killan tapahtumiin, ja mahdollisuuksien mukaan pitää yhteyttä vanhoihin kiltalaisiin yritysmaailman palveluksessa. Lyhyesti ja nimensä mukaisesti yrityssuhdetoimikunta siis vastaa killan suhteista yritysmaailmaan.

Yrityssuhdesihteeri voi halutessaan ottaa paljonkin vastuuta, tai vaikka huolehtia yhteydenpidosta vain muutamaan valittuun yritykseen. Toimikunta lopulta itse päättää sisäisestä työnjaostaan.